พฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น

ในขณะที่เราผลักดันการวิจัยนี้ไปสู่ระดับต่อไปเราจะเริ่มมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งอาจต้องเรียนรู้จากคุณลักษณะการรับรู้ภาพมากกว่าเพียงอย่างเดียว” Wigness กล่าว “กรอบการเรียนรู้ของเรามีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะใช้ข้อมูลเบื้องต้นที่อาจมีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่อาจมองเห็นได้โดยฝ่ายตรงข้ามหรือพื้นที่ที่ทราบว่ามีการสื่อสารที่เชื่อถือได้

วัดพฤติกรรมการจัดการอาหารที่แตกต่างกัน

การศึกษาใหม่จาก University of Waterloo แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในหมู่เยาวชนที่อยู่ในระดับต่ำเกี่ยวกับข้อควรระวังที่เหมาะสมสำหรับการจัดการกับอาหาร การศึกษานี้วัดพฤติกรรมการจัดการอาหารที่แตกต่างกันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายออนแทรีโอในชั้นประถมศึกษาปีที่ 10 ถึง 12 ซึ่งพบว่ามีนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 ตามหลักสุขอนามัยของมือและขั้นตอนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม

โรคหลอดเลือดสมอง

ยาคุมกำเนิดเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด แต่ความเสี่ยงนี้มีน้อยมากในสตรีที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอื่น ๆ ตามรายงานจากวารสาร MedLink Neurology ของแพทย์ Loyola ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง าคุมกำเนิดไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด stroke ริดสีดวงทวารผู้เขียน จังหวะขาดเลือดขาดซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 85 ของจังหวะทั้งหมดเกิดจากลิ่มเลือด

นมแม่เก็บอย่างไรไม่ให้เสีย

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือการให้เด็กมีต้นทุนทาง สมองที่ดี ไม่ได้แปลว่าน้ำนมอย่างเดียว มีปัจจัยหลัก คือ นมดี มีภูมิคุ้มกัน การสัมผัสทำให้เส้นประสาทเชื่อมโยงมากขึ้น การเก็บนมแม่ที่ง่ายที่สุด คือเก็บไว้ในตู้เย็การเก็บนมแม่ไว้ในช่องธรรมดา (ไม่มีของอื่นปน) เก็บได้ประมาณ 5 วัน ถ้าเก็บนมแม่ไว้ในช่องธรรมดา (มีของอื่นปน) จะเก็บได้เพียง 2-3 วันเท่านั้น

พบโรคไอกรนคร่าเด็กทารก

หมอเผยสัญญาณอันตราย ปี 61 พบเด็กต่ำกว่า 3 เดือน ดับจากโรคไอกรนแล้ว 2 ราย กรมควบคุมโรค พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรคไอกรนจัดเป็นโรคที่ไม่อันตรายในเด็กโต และผู้ใหญ่ แต่เป็นอันตรายมากในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 3 เดือน เนื่องจากเป็นช่วงที่เด็กยังไม่ได้รับวัคซีน การให้วัคซีนเข็มแรกจะเริ่มที่อายุ 2 เดือน

การใช้ชีวิตประจำวันของเรา อาจทำร้ายฟันโดยไม่รู้ตัว

1. ใช้ไม้จิ้มฟัน ที่ถูกต้องคือต้องใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟัน เพราะการใช้ไม่จิ้มฟันบ่อยๆ และใช้ไม่ถูกวิธี จะทำให้ฟันห่างและอาจทำร้ายเหงือกด้วย 2. เคี้ยวน้ำแข็ง การเคี้ยวน้ำแข็งทำให้ฟันสึก ฟันร้าว เสียวฟัน โชคร้ายมากๆอาจแตกร้าวจนถึงขั้นต้องโดนถอนฟันเลยทีเดียว 3. ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ น้ำอัดลมมีความเป็นกรด ทำให้ฟันสึกกร่อน และมีน้ำตาลเยอะ ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายขึ้นด้วย

กรมอนามัย สร้างเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศเด็กไทยฟันดี

กรมอนามัย หนุน 1,100 เครือข่าย 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทย ฟันดี โครงงานสุขภาพและนวัตกรรม ลดปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดี สู่ผลงานเชิงนวัตกรรมระดับประเทศ เพื่อส่งเสริม 1,100 เครือข่าย 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี

สธ.แนะวิธีช่วยคนจมน้ำ

กระทรวงสาธารณสุข แนะหลักการช่วยคนจมน้ำ “ตะโกน โยน ยื่น” ให้รีบนำขึ้นจากน้ำ ช่วยผายปอด รีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ ห้ามอุ้มพาดบ่ากระทุ้งท้องนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การช่วยชีวิตคนจมน้ำโดยการจับอุ้มพาดบ่าและกระทุ้งท้องเป็นวิธีการที่ต้องห้ามกระทำ และเป็นอันตรายกับผู้ที่จมน้ำ เพราะน้ำที่ออกมาเป็นน้ำจากกระเพาะอาหารไม่ใช่ออกมาจากปอด

ความดันโลหิตสูงกับ การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคือการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน หรือแอโรบิค สำหรับการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ปลอดภัย และเหมาะสม เพราะสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายควรเริ่มต้นตามตารางต่อไปนี้ และควรมีการอบอุ่นร่างกาย ก่อนทุกครั้ง ควรออกกำลังกายแบบที่เรียกว่า แอโรบิค (Aerobic) ได้แก่ การเดินเร็ว ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน หรือเต้นแอโรบิค

14 ปี บ้านพิราบขาว

“จาก 14 ปีที่ผ่านมา ถึง ณ วันนี้ เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบโดยเฉพาะต่อสถาบันครอบครัว เด็กและเยาวชน” คำบอกเล่าจาก บาเรน-อับราน มอสู รองประธานบ้านพิราบขาวเครือข่ายเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ทำงานขับเคลื่อนร่วมกับกลุ่มเด็กเปราะบางและเด็กนอกระบบเพื่อสร้างคุณค่า สอนจิตอาสาและปรับทัศนคติ