บ้านร้อยอันพันอย่าง

พิพิธภัณฑ์เอกชนอันเกิดจากความตั้งใจของ อาจารย์ชรวย ณ สุนทร ผู้ปรารถนารวบรวมผลงานไม้แกะสลักโดยมี วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวล้านนา โดยงานแต่ละชิ้นที่นำมาจัดแสดงนั้นเป็นผลงานสุด วิจิตรบรรจงของช่างฝีมือล้านนา ซึ่งบางชิ้นจัดว่าหาชมได้ยาก บางชิ้นเป็นงานแกะสลักสามมิติที่ดูสวยงามเหลือเชื่อ

สำหรับผลงานชิ้นเด่นซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญถึงนั้น อาทิเช่น ไม้แกะสลักเป็นรูปหัวพญาคชสาร ซึ่งเป็นชิ้นเอกอยู่ด้านล่างของ พิพิธภัณฑ์ รูปปลาอานนท์ที่เชื่อกันว่าหนุนโลกอยู่ ไม้ขี้เหล็กสลักภาพครูบาศรีวิชัย ซึ่งความพิเศษอยู่ที่ไม้ขี้เหล็ก มีเนื้อแข็งมากและหลายคนยอมรับว่าเป็นไม้ที่แกะยาก ทว่าผู้ที่นำไม้นี้มาแกะสลักนั้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ฟันฝ่าของครูบาศรีวิชัย นอกจากนี้ยังมีไม้แกะพญางิ้วดำซึ่งเป็นไม้หายาก นอกจากนี้ยังมีผลงานแกะสลักที่สะท้อนถึงคติธรรม พระพุทธรูป เทวรูป ป่าหิมพานต์ และอีกมากมาย และเมื่อชมงานศิลปะเสร็จแล้ว สามารถแวะพักชมสวนด้านหลังที่ประดับไปด้วยพรรณไม้ ผลงานแกะสลัก และเรือนไทยโดยรอบ พร้อมกับเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านของที่ระลึกซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

  • |