ก.เกษตรฯ เตรียมสถานที่จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับจิตอาสาทำความสะอาด เตรียมความพร้อมสถานที่จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 22.00 น. ซึ่งมีจุดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถ.ราชดำเนินนอก
ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวก่อนจะมีพระราชพิธีตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมเป็นต้นไป โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ อาทิ การทาสีรั้วกระทรวง ซุ้มประตูทางเข้าและกำแพงทางเข้าวัดปรินายกวรวิหาร ทำความสะอาดถนนตั้งแต่หน้า ส.ป.ก.ถึงแยก จปร. รวมถึงทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งจะเป็นจุดตั้งเต็นท์อำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธีและจุดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรด้วย.-สำนักข่าวไทย

  • |